image

ارز

خرید و فروش اسکناس

با فراهم شدن امکان خرید و فروش اسکناس به نرخ اعلامی بانک مرکزی ج.ا.ا، این بانک آمادگی خرید و فروش اسکناس بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی را دارد.
• خرید اسکناس به نرخ ETS در کلیه شعب بانک

خرید ارز

  • 1. خرید ارز به نرخ بانکی:
    در این نوع خرید ارز از بانک مرکزی، این بانک به نیابت از مشتری اقدام به خرید ارز بر اساس ثبت سفارش‌های گروه کالایی اول مشتریان می‌نماید، این بانک امکان خرید ارز از نوع نرخ بانکی در همه کارگزارانی را که بانک مرکزی امکان تامین ارز در آن کارگزار را داشته باشد دارد.
  • 2. خرید ارز به نرخ سنا از سامانه نیما:
    این نوع از خرید ارز مربوط به کالاهای گروه دوم و سوم است که این بانک به عنوان یکی از بانک‌های منتخب امکان خرید ارز به نرخ ETS از بانک مرکزی و متعاقباً کارسازی آن به صورت حواله و اعتبار اسنادی را دارد.