درباره ما

 

صرافی والامی

 

صرافی والامی با مجوزبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درسال 1401با نام شرکت تضامنی صرافی محمدعلی حاجی پورطهرانی و شرکاء دراداره ثبت شرکتها ومالکیت تهران به ثبت رسیده وبا بهره گیری ازدانش و تجربه کارشناسان ریسک های معاملات نقدی (اسکناس) ومعاملات حواله ارزی با کارگزاران رابه حداقل رسانده است

 

پیام مدیریت

 

مقدم شما مشتریان را همیشه گرامی داشته و براین باوریم که شما عزیزان بخش بزرگی از سرمایه معنوی ما بوده و بدون حضورشما این صرافی قطعا بی معنی خواهد بود وشما را دراین صرافی مایه خیرو برکت می دانیم ضمن تشکرازاعتمادشما سروران وبا استعانت از خدای متعال امیدواریم خدمتگزارشایسته ای باشیم

هدف اصلی تسریع و اطمینان و دقت درخدمات ارزی براساس قوانین وقررات ارزی  وضد پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ازاصول اخلاقی وحرفه ای می باشد وبرای تحقق امورورضایت شما تمام تلاش خودرابکارخواهیم گرفت .

 

منشوراخلاقی و رفتارحرفه ای

 

ما کارکنان برای کسب رضایت خداوند وانجام ماموریت و خدمت رسانی به منظورتحقق اهداف به امورمشتریان ملزم به رعایت اصول و رفتارهای زیرمی دانیم

رعایت ارزش های دینی واجتماعی واسلامی

رعایت آئین نامه ها شیوه نامه ها و مقرارت ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح

رعایت نظم و آراستگی ظاهرومحیط کار

وقت شناسی و انجام اموردراسرع وقت با درنظرگرفتن اولویت ها

رعایت ادب و خوشرویی وحس برخورد با مشتریان و همکاران

رازداری  و حفظ اسرارکاری مراجعان و مشتریان وهمکاران و سایراشخاص که اطلاعاتی از آنها بدست آوردیم

وظیفه شناسی و درستکاری وصداقت وحداکثرتلاش برای جذب و رضایت مندی مشتریان

ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت ضوابط قانونی و بدون تبعیض

ارائه نظرات مشورتی به مشتریان محترم مرتبط با خدمات صرافی

ارائه و بکارگیری راه حل ها و پیشنهادات موثردرراستای بهبوددرامور

ارتقا دانش و توانایی برای انجام بهترمسئولیت ها و وظایف و انتقال آموزه ها به همکاران

مقدم دانستن منافع و مصالح شرکت برمنافع شخصی

حفظ نگهداری و استفاده بهینه از اموال و تجهیزات شرکت

عدم پذیرش هرگونه هدیه ازمشتریان اعم ازنقدی وغیرنقدی

 

 

ایام و ساعات ارائه خدمت به مشتریان محترم

 

شنبه  الی چهارشنبه    :     ازساعت           9  تا ساعت    18

پنجشنبه ها              :     ازساعت       9      تا ساعت  14